រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវិដ១៩ចំនួន១៥នាក់ស្រី៩នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកទទួលមរណះភាពថ្មីស្ត្រី២នាក់បន្ថែមទៀតហើយ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង: រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១នេះបានប្រកាសពីការបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័សចំនួន១៥នាក់នាក់(ស្រី៩នាក់)ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ថ្មីជាស្ត្រី២នាក់ទៀតផងដែរ ។


អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង.មណ្ឌលព្យាបាលសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង,មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាលយ័តេជោហ៊ុនសែនទឹកហូត,មណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាលយ័ហ៊ុនសែនកំពង់ត្រឡាចនិងមណ្ឌលវិទ្យាលយ័ហ៊ុនសែនបរិបូណ៌។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះខេត្តកើតមានអ្នកឆ្លងថ្មី១៥នាក់(ស្រ្តី៩នាក់)ដែលធ្វើអោយអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួនសរុប២៧៨២នាក់(ស្រី្ត១៧១១នាក់)អ្នកដែលបានជាសះស្បើយថ្មីចំនួន២៥នាក់(ស្រី្ត១៩នាក់)សរុបចំនួន២៣៧២នាក់(ស្ត្រី១៤៧៨នាក់)ដោយឡែកដែលអ្នកស្លាប់ថ្មីជាស្ត្រី២នាក់ដែលធ្វើអោយអ្នកស្លាប់សរុប៨២នាក់(ស្ត្រី៥១នាក់)

ក្នងនោះអ្នកដែលកំពង់សម្រាកព្យាបាល៣២៨នាក់(ស្ត្រី១៨២នាក់)៕សុក្ខារិន